Welstand geeft positief advies

Het stedenbouwkundigschetsontwerp is 15 juni 2020 voorgelegd aan de welstandscommissie van gemeente Dordrecht. De commissie heeft, met in achtname van nog enkele nader uit te werken aandachtspunten, op hoofdlijn positief geadviseerd. De aandachtpunten worden door de architect en landschapsarchitect nader uitgewerkt.  

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.