Het ontwerp is op onderdelen aangepast als gevolg van de ingekomen reacties tijdens de 1e omwonenden bijeenkomst, de beoordeling van de Welstandscommissie en de Besluitvorming in de Commissie Grote Projecten in 2020. Inmiddels is het gewijzigde ontwerp opnieuw beoordeeld door de Welstandscommissie. Zij hebben positief gereageerd op het ontwerp.

In het huidige ontwerp zijn 9 eengezinswoningen met een gebruiksoppervlakte van ca. 180m² en 68 appartementen met een gemiddelde woonoppervlakte van 87m² opgenomen. De appartementen variëren tussen de 65 en 110m² woonoppervlak en hebben een eigen buitenruimte en berging. De eengezinswoningen hebben een achtertuin van ca. 11m. diep met een berging. Op de begane grond wordt ca. 400m² commerciële ruimte gerealiseerd. In totaal worden er 78 overdekte parkeerplaatsen gerealiseerd.

De architecten zijn gestart met de verdere planuitwerking van o.a. de plattegronden en de gevels. Dan worden ook de materialen, kleuren en architectuur duidelijk. De landschapsarchitect werkt de daktuin en het tuinplan verder uit. Het terrein is geheel afsluitbaar.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart om de procedure op te kunnen starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze wijziging is nodig om het mogelijk te maken de woningen te kunnen realiseren. We verwachten dat we begin 2023 met de realisatie kunnen aanvangen.

Bekijk hier de presentatie van 13 september 2021.     


2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.